© SYNTECO.2014

Al bijna 25 jaar ben ik werkzaam op het gebied van vergunningverlening, handhaving en heffingen. Het overgrote deel van mijn kennis en ervaring ligt in de watersector. Waterschappen, Rijkswaterstaatdirecties en het bedrijfsleven vragen Synteco Milieuadvies regelmatig om ondersteuning. Steeds vaker wordt Synteco ook ingezet op gebieden van de omgevingsvergunning-milieu. Door samen te werken met collega’s uit het Watercollectief kan ik deze ondersteuning uitstekend bieden.


Synteco Milieuadvies heeft ook veel ervaring in de begeleiding bij het proces heffingen. Dat kan bestaan uit het toetsen en adviseren over de hoogte van de verontreiningsheffing maar ook uit het begeleiden en implementeren van maatregelen om deze heffing omlaag te brengen. Daarbij speelt kostenefficientie en terugverdientijd altijd een belangrijke rol. Vaak is er meer mogelijk dan vooraf wordt gedacht.

VERGUNNINGEN, HANDHAVING EN HEFFINGEN

HOME |Home.html
REFERENTIES |Referenties.html
NIEUWS |Nieuws_tweets.html


ZORG VOOR
MILIEU&WATER
CONTACTContact_CV.html
DIENSTEN |Menu.html